sahypa_head_gb

amaly

 • PVC turbalary öndürmegiň we ulanmagyň häzirki ýagdaýy we ösüş tendensiýasy

  PVC turbalary öndürmegiň we ulanmagyň häzirki ýagdaýy we ösüş tendensiýasy

  Gaty PVX turbalar we turbalar armaturlary, biziň ýurdumyzdaky köp PVC önümlerinde çalt ösüş tendensiýasy, şeýle hem plastmassa turbalarynyň iň köp sarp edilýän görnüşidir.Soňky ýyllarda PVC turbasynyň mahabaty we mahabatyndan soň, esasanam degişli milli syýasatlaryň goldawy, önüm ...
  Koprak oka
 • PVC-O turbasy taryhy ösdürýär

  PVC-O turbasy taryhy ösdürýär

  Pvc-o, hytaý ady biaxial gönükdirilen poliwinil hlorid, turbany öndürmek üçin ýörite ugrukdyryjy tehnologiýa arkaly PVC turbasynyň ewolýusiýasynyň täze görnüşidir, ekstruziýa usuly bilen öndürilen PVC-U turbasy eksenel we aýlaw bilen uzalýar we PVC uzyn zynjyr molekulasy ...
  Koprak oka
 • PVC, UPVC, PE, PP, PPR we PEX turbalaryny deňeşdirmek

  PVC, UPVC, PE, PP, PPR we PEX turbalaryny deňeşdirmek

  Poli (winil hlorid) Poli (winil hlorid) PVC, poliwinil hlorid plastmassa, açyk reňk, poslama garşylyk, berk we çydamly, önümçilik prosesinde plastifikator, garramaga garşy serişde we beýleki zäherli kömekçi materiallaryň goşulmagy sebäpli, önümleri köplenç iýmit saklama we ...
  Koprak oka
 • tehniki aýratynlyklary we SPC poluň ulanylyşy

  tehniki aýratynlyklary we SPC poluň ulanylyşy

  Abstrakt: SPC poly ýokary hilli, ýokary tehnologiýaly gözlegler bilen işlenip düzülen we kem-kemden pol bezeg bazaryndaky esasy önüme öwrüldi.Bu kagyz, SPC poluň ösüşi bilen tanyşdyrýar, häsiýetnama laýyklykda amaly ara alyp maslahatlaşýar ...
  Koprak oka
 • SPC poly üçin PVC SG-5

  SPC poly üçin PVC SG-5

  SPC daş plastik kompozitleriň gysgaldylyşydyr.Esasy çig mal poliwinil hlorid rezinidir.SPC substratyny çykarmak üçin T-galyp bilen birleşdirilen ekstruding enjamy, üç ýa-da dört rolikli kalendar enjamyny ulanyp, PVC könelişýän gatlagy, PVC reňkli plyonkany we S ...
  Koprak oka
 • Oba hojalygy turbalary üçin PVC Resin SG-5

  Oba hojalygynyň berk PVC inçe diwarly turbasy we önümçilik prosesi, oba hojalygynyň gaty PVC inçe diwarly turbasynyň formulasy aşakdaky mukdarda çig maldan durýar: 100 bölek (SG-5 görnüşi) PVC rezin, 0,4 - 0,6 bölek T-175 , 0,6 - 0,8 bölek kalsiý karbid, 1,0 - 1,2 pa ...
  Koprak oka
 • PVC rezininiň PVC kabeliniň ses garşylygyna täsiri

  PVC rezin PVC kabeliniň iň uly düzüm bölegi bolup, onuň hili kabel materiallarynyň mehaniki we elektrik aýratynlyklaryna uly täsir edýär.1 PVX-nyň geçiriji mehanizmi Umuman alanyňda, elektron geçirijisi we ion geçirijisi polimerlerde bolýar, ýöne dereje başga....
  Koprak oka
 • PVC profilini düzmegiň dizaýn ýörelgesi

  PVC profilini düzmegiň dizaýn ýörelgesi

  PVX plastmassa profillerini öndürmek üçin rezin poliwinil hlorid rezinidir (PVC).Poliwinil hlorid winil hlorid monomerinden ýasalan polimerdir.PVC rezini polimerizasiýadaky dargadyjy serişdä baglylykda iki görnüşe, gowşak görnüşe (XS) we ykjam görnüşe (XJ) bölünip bilner.L ...
  Koprak oka
 • PVC pol düşegi we önümçilik

  PVC pol düşegi we önümçilik

  Polimat diýlip hem bilinýän PVC haly, çeýeligiň, garramaga garşylygyň, aňsat arassalamagyň, ulanmak aňsat, esasanam myhmanhanalarda, myhmanhanalarda we maşgala öň aýak düşeginde ulanylýar.PVC aşaky pad bilen PVC egirme aýak ýassygy we egirme kompozit gutardy, umumy PVC aşaky pad adatça ýumşak ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/8