sahypa_head_gb

amaly

 • PVC tagtasy näme?

  PVC tagtasy näme?

  PVC tagtasy, plastinkanyň bal ary gurluşy üçin çig mal bölümi hökmünde PVC-den ýasalýar.Gurluşyk materiallary pudagynda PVC tagtasy iň uly paýy 60% tutdy, gaplaýyş pudagy bolsa, bu pudakda başga-da birnäçe ownuk goşundylar bar.Boýunça ...
  Koprak oka
 • PVC köpük tagtasyny bilmek

  PVC köpük tagtasyny bilmek

  Bir, PVC köpük tagtasynyň giriş PVC köpük tagtasy gar tagtasy ýa-da Andy tagtasy diýlip hem atlandyrylýar, önümçilik prosesine görä daşky görnüşi we öndürijiligi PVC köpük tagtasyna we erkin köpük tagtasyna bölünip bilner.PVC deri köpük tagtasy Celuca prosesi bilen öndürilýär, üstünde gaty deriniň gatlagy ...
  Koprak oka
 • PVC agaç plastmassa formulasy tehnologiýasy

  PVC agaç plastmassa formulasy tehnologiýasy

  PVC agaç plastmassasynyň çig mal düzümi we häsiýetleri.PVC agaç tozy we agaç süýümi we organiki däl doldurma (kalsiý karbonat), çalgy ýagy, stabilizator, köpükleýji serişde, köpükleýji sazlaýjy, toner we beýleki goşundylar (plastifikator, berkitme serişdesi, birleşdiriji serişde) we ş.m. 1, rezin öý ...
  Koprak oka
 • PVC köpük tagtasy çig mal

  PVC köpük tagtasy çig mal

  1.PVC rezin tozy Bu köpükli esasy çig mal, PVC köpükli list öndürýän, adatça Model SG-8 PVC rezini kabul edýär.Gaýtadan işlenende jelatinizasiýa tizligi çalt, gaýtadan işlemegiň temperaturasy birneme pes, önümiň hili durnukly we dykyzlygy aňsat ...
  Koprak oka
 • PVC köpük tagtasy üçin çig mal näme?

  PVC köpük tagtasy üçin çig mal näme?

  PVC rezin: PVC Adatça SG-8 görnüşli rezini saýlaň, jelasiýa tizligi, gaýtadan işlemegiň temperaturasy birneme pes, önümiň hili durnukly, dykyzlygy gözegçilikde saklamak aňsat. Soňky ýyllarda köp öndürijiler SG-5 rezini çalşdylar.STABILIZER: Daşky gurşawy göz öňünde tutup, stabilizatoryň saýlanmagy ...
  Koprak oka
 • PVC köpük tagtasy nädip öndürildi?

  PVC köpük tagtasy nädip öndürildi?

  PVC köpük tagtasy giňden ulanylýar: Mahabat: küpek ekranda çap etmek, heýkeltaraşlyk, kesilen tagta, lampa gutusy we ş.m.Gurluşyk binasy: ýapyk we açyk bezeg, iş bezegi, jaýy aýyrmak;Mebel prosesi: Içerki we ofis, aşhana we hajathana kanselýariýalary;Öndüriji ...
  Koprak oka