sahypa_head_gb

amaly

 • PVC turbalary öndürmegiň we ulanmagyň häzirki ýagdaýy we ösüş tendensiýasy

  PVC turbalary öndürmegiň we ulanmagyň häzirki ýagdaýy we ösüş tendensiýasy

  Gaty PVX turbalar we turbalar armaturlary, biziň ýurdumyzdaky köp PVC önümlerinde çalt ösüş tendensiýasy, şeýle hem plastmassa turbalarynyň iň köp sarp edilýän görnüşidir.Soňky ýyllarda PVC turbasynyň mahabaty we mahabatyndan soň, esasanam degişli milli syýasatlaryň goldawy, önüm ...
  Koprak oka
 • PVC-O turbasy taryhy ösdürýär

  PVC-O turbasy taryhy ösdürýär

  Pvc-o, hytaý ady biaxial gönükdirilen poliwinil hlorid, turbany öndürmek üçin ýörite ugrukdyryjy tehnologiýa arkaly PVC turbasynyň ewolýusiýasynyň täze görnüşidir, ekstruziýa usuly bilen öndürilen PVC-U turbasy eksenel we aýlaw bilen uzalýar we PVC uzyn zynjyr molekulasy ...
  Koprak oka
 • PVC, UPVC, PE, PP, PPR we PEX turbalaryny deňeşdirmek

  PVC, UPVC, PE, PP, PPR we PEX turbalaryny deňeşdirmek

  Poli (winil hlorid) Poli (winil hlorid) PVC, poliwinil hlorid plastmassa, açyk reňk, poslama garşylyk, berk we çydamly, önümçilik prosesinde plastifikator, garramaga garşy serişde we beýleki zäherli kömekçi materiallaryň goşulmagy sebäpli, önümleri köplenç iýmit saklama we ...
  Koprak oka
 • Oba hojalygy turbalary üçin PVC Resin SG-5

  Oba hojalygynyň berk PVC inçe diwarly turbasy we önümçilik prosesi, oba hojalygynyň gaty PVC inçe diwarly turbasynyň formulasy aşakdaky mukdarda çig maldan durýar: 100 bölek (SG-5 görnüşi) PVC rezin, 0,4 - 0,6 bölek T-175 , 0,6 - 0,8 bölek kalsiý karbid, 1,0 - 1,2 pa ...
  Koprak oka
 • PVX turba önümçiliginiň we ulanylyşynyň ösüş tendensiýasy

  PVX turba önümçiliginiň we ulanylyşynyň ösüş tendensiýasy

  Güýçli PVC turbalary, köp PVC önümlerindäki turba armaturlary, çalt ösüş tendensiýamyzda dürli plastmassa turbalarynyň iň köp sarp edilmegidir.Soňky ýyllarda ýurdumyzda PVX turbalaryny wagyz etmek we wagyz etmek, esasanam degişli milli syýasatlary, önümçilik we programma goldawy ...
  Koprak oka
 • aýna süýümli HDPE nebithimiýa turbasy

  aýna süýümli HDPE nebithimiýa turbasy

  Aýna süýümli berkidilen HDPE nebithimiýa turbasy, HDPE we aýna süýümi bilen birleşdirilýär.Şonuň üçin HDPE we aýna süýüminiň käbir aýratynlyklary bar.HDPE zäherli däl, yssyz.Şeýle hem ajaýyp sowuga garşylygy bar.Aýna süýümli berkidilen HDPE nebithimiýa turbasy ýeňil agramyň aýratynlyklaryny tapawutlandyrdy ...
  Koprak oka
 • HDPE turba bilimi

  HDPE turba bilimi

  HDPE turbasy - içerki gurluşyk materiallary bazarynda ýüze çykýan ýokary hilli turbanyň bir görnüşi, bazara HDPE gaty diwar turbasy, HDPE birleşdirilen turba, HDPE gurluşy bilen tapawutlandyryp boljak “PE turbasy”, “PE plastik turba” hem diýilýär. diwar turbasy we beýleki kategoriýa ...
  Koprak oka
 • UPVC we CPVC turbasy

  UPVC we CPVC turbasy

  I. Maddy aýratynlyklary: PVC winil hlorid monomerinden (VCM) polimerizasiýadan ýasalýar, PVX materialy zäherli däl, garramaga garşy we kislota we aşgar garşylyk aýratynlyklaryna eýedir, şonuň üçin himiki turbageçirijini ulanmak üçin örän amatly.PVC çig mal bilen belli bir mukdarda gaty goşmak üçin ...
  Koprak oka
 • UPVC turba näme

  UPVC turba näme

  Gaty poliwinil hlorid turbasy (UPVC) Dünýäde gaty poliwinil hlorid turbageçirijisi (UPVC) her dürli plastmassa turbasynyň iň köp sarp edilmegidir, şeýle hem täze himiki gurluşyk materiallary içerde we daşary ýurtlarda güýçli ösdürilýär.Bu hili turbanyň ulanylmagy oňyn rol oýnap biler ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3