sahypa_head_gb

amaly

  • PVX list nähili öndürilýär?

    PVX list nähili öndürilýär?

    Plastmassa listi nädip öndürmeli?Aşakdaky ädimleri öz içine alýar: eredilen plastmassa materiallaryny kalendarlar tarapyndan öňünden kesgitlenen galyňlykdaky plastmassa plýonkasyna eretmek, çalt sowatmak we ereýän plastmassa listini sowuk suw bilen düzmek, sowadylan plastmassa filminden suw çykarmak, heati ...
    Koprak oka