sahypa_head_gb

amaly

 • PVC rezininiň PVC kabeliniň ses garşylygyna täsiri

  PVC rezin PVC kabeliniň iň uly düzüm bölegi bolup, onuň hili kabel materiallarynyň mehaniki we elektrik aýratynlyklaryna uly täsir edýär.1 PVX-nyň geçiriji mehanizmi Umuman alanyňda, elektron geçirijisi we ion geçirijisi polimerlerde bolýar, ýöne dereje başga....
  Koprak oka
 • PVC rezini simde we kabelde ulanmak

  PVC rezini simde we kabelde ulanmak

  Pvc rezininiň gowy fiziki, himiki, elektrik, ýalyn öçüriji öndürijiligi sebäpli, 1930-40-njy ýyllarda daşary ýurtlylar ýumşak PVX sim üçin izolýasiýa materialy hökmünde ulanyp başlady, Hytaýda PVC kabel materialyny işläp düzmek we ulanmak 1950-nji ýyllarda başlandy.Önümçiligiň gowulaşmagy bilen c ...
  Koprak oka
 • PVX sim we kabel çig mal

  PVX sim we kabel çig mal

  PVC kabel materialy, garyşdyrylandan we ýugrulandan soň stabilizator, dioktil ftalat, diizodekil ftalat, dioksit teraftalat, trioktil metafenolat we beýleki plastifikatorlar, kalsiý karbonat we beýleki organiki däl doldurgyçlar, goşundylar we çalgylar goşup, poliwinil hloride esaslanýan rezindir ...
  Koprak oka
 • PVC kabel çig maly

  PVC kabel çig maly

  PVC kabel materialynyň esasy düzümi esasan: garyşdyrmak we ýuwmak we ekstruziýa bilen taýýarlanan poliwinil hlorid rezini, dioktil phalat, stabilizator, plastifikator, organiki däl doldurgyç, doldurgyç, çalgy ýagy, antioksidant, reňkleýji we ş.m.Plastifikatoryň mazmuny adatça 50PHR bilen 60PH arasynda bolýar ...
  Koprak oka
 • Sim we kabel üçin esasy plastik çig mal

  Sim we kabel üçin esasy plastik çig mal

  Sim we kabel materiallaryny ulanyş böleklerine we wezipelerine görä geçiriji materiallara, izolýasiýa materiallaryna, gorag materiallaryna, gorag materiallaryna, gorag materiallaryna, doldurma materiallaryna we ş.m. bölmek bolar.Maddy aýratynlyklaryna görä ony metal (mis, alýumin, alýuminu ...) bölmek mümkin.
  Koprak oka
 • Kabel üçin çig mal

  Kabel üçin çig mal

  1. mis sim: Elektrolitiki mis çig mal hökmünde ulanylanda, üznüksiz guýmak we togalamak prosesi netijesinde öndürilen mis simine pes kislorod mis sim diýilýär.Mis simine kislorodsyz mis sim diýilýär.Pes kislorod mis sim kislorodyň mukdary 100 ~ 250ppm, misiň mukdary 99,9 ~ 9,95%, alyp barmak ...
  Koprak oka
 • Formulasiýa: Sim we kabel izolýasiýasy we penjek PVC birleşmeleri

  Formulasiýa: Sim we kabel izolýasiýasy we penjek PVC birleşmeleri

  PVC ajaýyp elektrik izolýasiýa häsiýetleri we dielektrik hemişelikligi sebäpli köplenç elektrik kabelini ýapmak üçin ulanylýar.PVC köplenç pes woltly kabelde (10 KV çenli), telekommunikasiýa liniýalarynda we elektrik simlerinde ulanylýar.PVC izolýasiýa we jak öndürmek üçin esasy formula ...
  Koprak oka
 • PVC izolýasiýa / penjekli sim we kabel üçin poliwinil hlorid

  PVC izolýasiýa / penjekli sim we kabel üçin poliwinil hlorid

  Zibo Junhai himiki, simler ýa-da kabeller üçin poliwinil hloridi (PVC) öňdebaryjy üpjün ediji.Poliwinil hlorid / PVC näme?Poliwinil hlorid, PVX diýlip hem atlandyrylýar, termoplastiki materialdyr.PVC gaty köptaraply we giňden tanalýan we ulanylýan birleşme, iň köp ulanylýan wi ...
  Koprak oka
 • Sim we kabel öndürmek üçin haýsy çig mal?

  Sim we kabel öndürmek üçin haýsy çig mal?

  Gündelik işimizde sim we kabel gaty adaty bolmaly.Şeýle bolmasa, durmuşymyz köp reňk ýitirer.Şonuň üçin sim we kabel öndürenimizde haýsy çig mal gerek?Mis sim: Geçirijiniň göterijisi hökmünde mis sim simiň we kabeliň aýrylmaz böleklerinden biridir.Mis sim ...
  Koprak oka