sahypa_head_gb

amaly

 • LDPE filmi we HDPE filmi

  LDPE filmi we HDPE filmi

  Ak film, LDPE = pes dykyzlykly polietilen ýa-da ýokary basyşly polietilen, ýokary basyş şertlerinde polietilen polimerizasiýa, dykyzlygy 0.922-den pesdir.HDPE = ýokary dykyzlykly polietilen ýa-da pes woltly polietilen.Dykyzlygy 0.940-dan ýokary.Gara geomembran esasan HDPE (ýokary ...
  Koprak oka
 • LDPE we LLDPE film öndürmek prosesi

  LDPE we LLDPE film öndürmek prosesi

  Termoplastikleriň köpüsine zarba galyplary bilen üflenip bilner, plastmassa plyonkany inçe turba sykmak, soň bolsa turba membranasynyň önümleriniň dizaýnyny gutarmak üçin sowadylandan soň, plastmassa zarbasyny urmak üçin gysylan howa bilen urmak, filmiň bu görnüşi gönükdirilen fi ...
  Koprak oka
 • Filmleriň düzüliş dizaýnynda LDPE-iň roly

  Filmleriň düzüliş dizaýnynda LDPE-iň roly

  LDPE erkin radikal inisiator tarapyndan katalizlenýän we başga kopolimerleri öz içine almaýan etilen monomeriň polimerizasiýasy bilen taýýarlanan pes dykyzlykly polietilen.Onuň molekulýar aýratynlyklary gaty ýokary şahalanma derejesidir, m sebäpli köp sanly uzyn şahaly zynjyrlar bar ...
  Koprak oka
 • PVC senenama filminiň häsiýetnamalary we ulanylyşy

  PVC senenama filminiň häsiýetnamalary we ulanylyşy

  PVC senenama filmi, esasy material hökmünde poliwinil hlorid rezinden ýasalan ýapyk öýjükli köpük bilen örtülen plastmassadyr, ýugrulandan, top üwemekden, galypdan we köpüklenenden soň köpükleýji serişde, stabilizator we beýleki kömekçi materiallary goşýar.Tehnologiýanyň ýumşak we gaty häsiýetlerinden başga-da ...
  Koprak oka
 • PVC film programmasy

  PVC film programmasy

  “POLYVINYL CHLORIDE FILM”, kalendarlaşdyrmak ýa-da zarba galyplamak prosesi arkaly PVC rezinden we beýleki üýtgedijilerden ýasalýar.Umumy galyňlygy 0.08 ~ 0,2mm, PVC list diýilýän 0,25 mm-den uly.PVX rezine plastifikator, stabilizator, çalgy we beýleki funksional gaýtadan işleýän AIDS goşulýar we t ...
  Koprak oka
 • PVC film

  PVC film

  Köplenç “POLYVINYL CHLORIDE FILM” diýlip atlandyrylýan bu, kalendarlaşdyrmak ýa-da zarba galyplamak prosesi arkaly PVC rezinden we beýleki üýtgedijilerden ýasalýar.Umumy galyňlygy 0.08 ~ 0,2mm, PVC list diýilýän 0,25 mm-den uly.PVC rezine plastifikator, stabilizator, çalgy we ot goşuldy ...
  Koprak oka
 • Hytaýda PVC film bazary

  Hytaýda PVC film bazary

  Hytaýda ýylylygy gysyp bolýan film esasan aşakdaky üç ugurda ulanylýar.Içgi gaplamak, alkogolsyz içgiler gaplamak, süýt gaplamak, 100,000 tonnadan gowrak bellikli ýylylyk gysylýan film alkogolsyz içgi çüýşesiniň umumy mukdary bilen talap edilýän arassalanan suw gaplaýyş bazary we ...
  Koprak oka
 • PVC ýylylygy gysýan filmiň artykmaçlyklary we kemçilikleri

  PVC ýylylygy gysyp bilýän film, ikinji derejeli zarba bilen garylan on-dan gowrak kömekçi materialdan PVC rezinden ýasalýar, oňat aç-açanlyk we ýeňil gysyş güýji we ýokary gysyş tizligi ulanyjylaryň isleglerine, güýçli işleýşine görä erkin sazlanyp bilner!...
  Koprak oka
 • Filmiň gysylmagy üçin PVC, PE

  Filmiň gysylmagy üçin PVC, PE

  Gysmak filmi dünýäde giňden ulanylýar, önümleri has amatly gaplamaga kömek edýär.Bu has köp mukdarda önüm gaplamaga we her gezek has köp önüm öndürmäge mümkinçilik berýär we üpjün edijiler üçin iberiş çykdajylaryny azaldýar.Gysmak filmi birnäçe materialdan ýasalyp bilner.Mo ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2