sahypa_head_gb

habarlar

 • PVX turba çig maly

  PVX turba çig maly

  PVC (poliwinil hloridiň gysgaldylyşy) sanitar-tehniki enjamda ulanylýan plastmassa materialdyr.Bäş esasy turbanyň biri, beýleki görnüşleri ABS (akrilonitril butadien stiren), mis, galvanizli polat we PEX (biri-birine bagly polietilen).PVX turbalar has ýeňil materiallar bolup, işlemegi aňsatlaşdyrýar ...
  Koprak oka
 • PVC aşaky gözleg: Günorta Hytaý turbasy, köpük tagtasynyň gurluşygy pese gaçdy

  PVC aşaky gözleg: Günorta Hytaý turbasy, köpük tagtasynyň gurluşygy pese gaçdy

  Günorta Hytaýyň şu hepde işleýiş derejesi 53.36%, -2,97%.Esasan turbanyň aşagyndaky birneme aç-açanlygy sebäpli dört sany nusga kärhanasy degişlilikde otrisatel 10% azaldy;Profil az üýtgeýär, Foshan aýlyk 3000-4000 nusga kärhanalary sebäpli film materialy azaldy ...
  Koprak oka
 • Aç-açan polipropilen geljekdäki aç-açan meýdan ösüşini arassalamagyň tehnologiki täzeligine ýolbaşçylyk edýär

  Aç-açan polipropilen geljekdäki aç-açan meýdan ösüşini arassalamagyň tehnologiki täzeligine ýolbaşçylyk edýär

  【Gurşun some Aç-açan PP käbir beýleki aç-açan materiallar bilen deňeşdirilende ýeňil agramyň we arzan bahanyň, berk berklik we güýç, çyglylyga garşylyk, gaýtadan işlemek we ş.m. artykmaçlyklaryna eýedir.Aç-açan PP-iň girizilmegi bilen, PP pro-nyň pes aç-açanlygynyň päsgelçiliklerini döwüp ...
  Koprak oka
 • PVC-U turbasy bilen UPVC turbasynyň arasyndaky tapawut

  PVC-U turbasy bilen UPVC turbasynyň arasyndaky tapawut

  I. Aýratynlyklary: 1. gaty poliwinil hlorid turbasy, u-pvc turbasy diýlip hem atlandyrylýan ýokary turba, güýçli poslama garşylyk, kislota, aşgar duz ýagy orta eroziýa garşylygy, ýeňil agram, belli bir mehaniki güýç, gowy gidrawliki şertlerdir , amatly gurnama, ýöne garramak aňsat, ýokary ...
  Koprak oka
 • UPVC turbasy üçin PVC Resin Grade- K67

  UPVC turbasy üçin PVC Resin Grade- K67

  PVC turba (PVC-U turba) gaty PVC turba, stabilizator, çalgy we beýleki gyzgyn basyş ekstruziýa galyplary bilen PVC rezinden ýasalýar, iň irki işlenip düzülen we ulanylýan plastik turbadyr.PVC-U turbanyň poslama garşylygy, aňsat baglanyşygy, arzan bahasy we gaty gurluşy bar.Şeýle-de bolsa, P syzmagy sebäpli ...
  Koprak oka
 • Poliwinil hlorid pvc turba derejesi PVC rezin k68

  Poliwinil hlorid pvc turba derejesi PVC rezin k68

  J: Hususy poliwinil hlorid, CH2-CHCLn ýaly gurluş elementi bolan winil hlorid monomer (VCM) bilen polimerlenen ýokary molekulýar birleşmeler, polimerizasiýa derejesi adatça 590-1500 bolýar. Gaýtadan polimerizasiýa prosesinde, ýaly faktorlaryň täsirine sezewar polimerizasiýa prosesi, reaksiýa ...
  Koprak oka
 • PVC RESIN K67

  PVC RESIN K67

  Önüm: Poli Winil Hlorid (PVC) Söwda ady: PVC K67 PVC K67, ýokary eriş güýji bilen ortaça ereýän ýapyşyklygy sebäpli, ekstruziýa berk programmalary üçin aňsat gaýtadan işleýän önüm bermek üçin döredildi.Esasan turba we profil önümleri üçin niýetlenendir.-Gaty turbalar (basyş we basyş däl ...
  Koprak oka
 • EPE önümçilik prosesi

  EPE önümçilik prosesi

  EPE (ExpandableClimatic Tests) aýrylýan polietilen, merjen ýüňi hem diýilýär.Baglanyşyksyz ýapyk öýjük gurluşy, esasy çig mal hökmünde pes dykyzlykly polietileniň (LDPE) ekstruziýasy netijesinde öndürilen ýokary köpükli polietilen önümdir.EPE ýokary çeýeligi we ak görnüşi bar.Bol ...
  Koprak oka
 • LDPE önümçilik prosesi

  LDPE önümçilik prosesi

  Pes dykyzlykly polietilen (LDPE) polimerizasiýa monomer hökmünde polimerleşdirilen etilen, inisiator hökmünde peroksid, erkin radikal polimerizasiýa reaksiýasy bilen alnan termoplastiki rezin, molekulanyň agramy adatça 100000 ~ 500000, dykyzlygy 0,91 ~ 0.93g / cm3 bolýar. iň ýeňil dürlüligi ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4