sahypa_head_gb

amaly

Gowy aç-açanlyk, ýokary ýalpyldawuklyk, berk berklik, çyglylyga çydamlylyk, ajaýyp ýylylyga garşylyk we ýeňil ýylylyk möhürlemek aýratynlyklary bar.CPP filmi çap edilýär we gaplanýar we geýim, trikotawear we gül gaplaýyş haltalary;resminama we surat albomy;azyk gaplamak;we päsgelçilik gaplamak we bezemek üçin metallaşdyrylan film.Mümkin bolan ulanyşlar: iýmit gaplamak, süýji gaplamak (bükülen film), derman gaplamak (infuziýa sumkasy), surat albomlarynda, bukjalarda we resminamalarda PVC-ni çalyşmak, sintetiki kagyz, öz-özüne ýelmeýän lenta, wizit kartoçkalary, halka bukjalary we durýan sumka birleşmesi material.

CPP ajaýyp ýylylyga garşylygy bar.PP-iň ýumşadyjy nokady takmynan 140 ° C bolany üçin, bu görnüşli film gyzgyn doldurgyçda, sumkalary yzyna gaýtarmakda, aseptiki gaplamakda we beýleki meýdanlarda ulanylyp bilner.Kislota, aşgar we ýaglara ajaýyp garşylyk bilen goşulyp, çörek önümlerini gaplamak ýa-da laminat materiallary üçin ilkinji saýlama bolýar.Iýmit bilen aragatnaşykda howpsuz, ajaýyp öndürijiligi bar, içindäki iýmitiň tagamyna täsir etmeýär we zerur aýratynlyklary almak üçin dürli derejeli rezin saýlap biler.


Iş wagty: Maý-24-2022